Allmunds 872 (1:16) KH

År 1861 bosatte sig Hans Jakobsson från Dalbo 485 KH (1825-73) och Hanna Greta Persdotter från Mickels 329 RJ  (1835-1916) på den här platsen, som då tillhörde Andarve gård. Hans dog och änkan gifte om sig med änklingen Nils Hallander från Liffor NH (1832-1913). Deras son Karl Hallander (1878-1939) gift 1907 med Laura Levander från Liffor 267 AN (1887-1968) övertog gården och hustrun hade med sig en liten gårdsdel. Vid lagaskiftet i slutet av 1890-talet överfördes gården till Allmunds och friköptes 1927 som egen lägenhet. Sonen Karl Hallander (1908-81) som var gift med Mia Jakobsson från Pilgårds 392 LT (1905-89) var verksam som fiskare och var bl.a. delägare i den första fisketrålare som kom till När. Han var också en drivande kraft bakom byggandet av Närshamn. Gården ägs sedan 1983 av sonen Karl-Johan Hallander. Karl-Johan driver sedan flera år ett uppskattat sommargalleri i den gamla ladugården.