Allmunds JA

Parten tillkom i mitten av 1860-talet när sonen vid Allmunds SF, Johan Alkvist (1823-85) gift med Catarina Gertrud Olofsdotter från Burge i Rone (1835-1911) delade hemmet med sin bror Olof. Johan byggde upp sin part i Österåker där Andarves ladugård i dag står. Johan efterträddes av sin son Johan Alkvist (1866-1942). Vid lagaskiftet fick han inte vara kvar på sin tomt bredvid Andarve 861 AT utan ålades att flytta till en ny plats på andra sidan om landsvägen på Folke backe. Johan gifte sig med Hilma Nilsdotter vid Folke 849 AA (1864-1947) och övertog svärfaderns boställe där varefter Allmunds JA upphörde.