Allmunds OP

När Allmunds SF delades 1845 tillföll hälften korpralen Anders Palmberg från Botels 455 AB (1806-80) gift med Greta Lovisa Djurman från Pilgårds 370 EL (1805-85). Ett hus byggdes på åkern Torsvät, ca 150 m NV om Öndarve 880 OO. Den äldste sonen Carl Fredrik Palmberg (1832-62) omkom i en svår storm i september 1862 och parten övertogs i stället av hans yngre bror Oskar Palmberg (1846-1937) gift först med Laura Cristina Larsdotter från Sixarve i Burs (1839-70) och sedan med Katarina Larsdotter från Bringsarve i Levide (1841-1900). Vid lagaskiftet tillföll marken Öndarve gård och Palmbergs ålades att flytta till ett nytt skifte 350 m åt väster mitt för Öndarve 853 LT. Men i stället köpte de Öndarveparten och slog sig ner där och en bit in på 1900-talet jämnades Allmunds OP med marken.