Allmunds

Enligt 1701 års karta låg Allmunds gård ca 100 m söder om dagens Folke 868 AN. Men det finns tecken som tyder på att Allmunds tidigare låg nära dagens Andarve gård med vilken den haft ett nära samband. På 1570-talet ägdes Allmunds gård av Jakob och Olof och då fanns ännu inte Andarve. Även Öndarve hade troligen tidigare blivit avdelad från Allmunds. Det är troligt att de tre gårdarnas hus låg tätt ihop. Mellan 1653-83 var Per Johansson bonde och samtidigt framträder Joen Jakobsson (1631-98) under 1670-talet. På 1760-talet skedde en hemmansklyvning. Joen Jakobssons ättling Olof Jakobsson (1736-96) gift med Elsa Jakobsdotter Villström från Tiricker 820 PP (1731-91)  kunde 1763 köpa sin gård av kronan så att det blev skattehemman Allmunds SF. Strax efter friköpandet fick Olof dela med sig halva gården till sin syster Gertrud (1742-1816) och hennes man lotsen Fredrik Fredriksson från Siglajvs 848 KGJ (1746-1825) som bildade Allmunds HF. I mars 1835 avled bonden på Allmunds SF, Olof Olofsson från Sallmunds i Hamra (1794-1835) gift med Brita Catarina Johansdotter (1801-80) i en stor katastrof då 13 fiskare omkom. Änkan gifte några år senare om sig med smålänningen Sven Fredriksson (1809-76) men år 1845 delades parten i tre delar. När sedan även sonen från det första äktenskapet Olof Olofsson (1834-70) gift med Maria Palmborg från Hallsarve MO (1834-1912) år 1870 gick under med sin båt var partens historia i praktiken slut. Änkan flyttade tillbaka till sitt föräldrahem med sina fyra små döttrar och byggnaderna förföll.

Även den andra parten Allmunds HF drabbades under åren av flera olyckor. Under 26 år gick tre män från parten bort vid fiske, den senaste gången 1846. Omkring 1868 var det slut med det självständiga jordbruket och parten inköptes då av Lars Larsson vid Siglajvs 848 KGJ. Den siste bonden, Hans Mårtensson-Fredin från Guffride i Alskog (1815-99) och hans hustru Brita Gustavsdotter (1819-78) lämnade gården vid mitten av 1870-talet. Därefter blev det öde och tomt där Allmunds gård legat. Av de gamla gårdarna återstod bara Allmunds brunn.