Alvare 435 (1:3) BS

Änkan Brita Jakobsdotter vid Alvare 447 EJ (1699-1775) gifte om sig 1740 med Olof Jonsson (1716-59) och fick då denna nya part. Olof avled emellertid av kallbrand redan 1759 och det blev mågen Mårten Hansson från Ronehamn (1735-97) gift 1760 med Brita Jakobsdotters dotter från första äktenskapet Brita Hansdotter (1727-94) som tog över parten. År 1788 blev sonen Hans Mårtensson (1761-1825), som var gift med Katarina Mattisdotter från Sunnkyrka i Lau (1762-1833), bonde men när hans syster Malena Mårtensdotter (1766-1802) gifte sig fick hon en del av hemmanet som blev Alvare 1:8 (i dag Matisse 192). När den av Hans och hans hustru Katarina adopterade sonen Jakob Persson från Tiricker 820 PP (1787-1868) gift 1807 med Magdalena Persdotter från Hallbjänne 690 LJ (1777-1855) var bonde genomfördes storskiftet 1817-19 och gården flyttades 200 m till sin nuvarande plats. I början av 1840-talet tog sonen Hans Jakobsson (1809-75) gift med Eva-Lisa Persdotter från Frigges 348 RJ (1809-89) över. Ägare när lagaskiftet inleddes var Olof Häglund från Hallbjänne 684 BH (1844-83) som var gift med dottern på gården Lisa Maja Hansdotter (1845-1923) och fick sju barn. År 1883 omkom Olof vid stranden i Gammelgarn dit hans båtlag drivits av en svår storm. Sonen Jakob Häglund (1867-1939) gifte sig med den 17 år yngre Augusta Larsson från Fie i Lau (1884-1974). Deras dotter Hulda Häglund (1911-96) gifte sig 1931 med Edvin Schüberg från Öland (1904-60) och på 1960-talet övertogs gården av sonen Bertil Schüberg gift med Anna-Lisa Söderström som var född i Fole men inflyttad till Folke 845 BS med sina föräldrar. Bertil och Anna-Lisa bor i dag i Bullerbyn i När och gården ägs av de fyra barnen.