Andarve

Andarve utgrenades från Allmunds gård under slutet av 1500-talet. Ca 350 m NNV om den nuvarande byggnaden har man funnit husgrunder och en brunn. Redan före 1700 flyttade dock Andarve till sin nuvarande tomt.