Bomunds i Hammaren 514 (1:15) AP

Mellan 1705-14 står Per Olofsson (1658-1714) gift med Margareta Olofsdotter från en annan Bomundspart (1660-1742) som ägare till en del av Bomunds gård. År 1717 gifte sig den 16-åriga dottern Maren Persdotter (1701-24) med Per Persson om vilken man inte vet mycket. När Maren dött övertogs parten av hennes bror Olof Persson (1704-69) gift 1725 med Lisbet Jakobsdotter från Mickelgårds 395 VN (1705-65). När Olof avlidit av ”slag” tillträdde mågen Per Gustavsson från Stånga (1730-86) gift 1756 med dottern Margareta Olofsdotter (1734-1802). De fick tio barn varav sju dog i åldern 0-13 år. Några veckor efter Per Gustavssons död gifte sig sonen Per Persson (1765-1825) med Katarina Persdotter från Hallbjärs 613 JL (1758-1833). Deras son Per Persson (1792-1875) gift 1814 med Stina Gertrud Jakobsdotter från Klinte i Follingbo (1793-1862) övertog sedan parten. Därefter kom Jacob Persson (1817-84) gift 1843 med Lena Gertrud Larsdotter från Rikvide 625 GJ (1813-91). År 1866 gifte sig Jonas Jonasson från Dalbo 470 JJ (1838-85) med dottern på gården Anna-Gertrud Jakobsdotter (1844-1923). Men som så många andra Närbönder dog Jonas under strömmingsfiske hösten 1885. Arvingarna fick driva jordbruket och parten delades i två lika stora delar, en till änkan och en till barnen. Vid laga-skiftet ålades parterna att flytta till nya boplatser som de fick sig anvisade. Från sekelskiftet ligger parten 514 på sin nuvarande plats i Nylunde 950 m från Bomunds gård. År 1903 övertogs husbondeansvaret av Arvid Pettersson från Liffride i Alskog(1877-1946) som gifte sig med dottern Augusta Jonasdotter (1878-1942). Den ogifte äldste sonen Albert Pettersson (1910-76) blev ägare till parten medan brodern Axel Pettersson (1922-2005) gift 1961 med Helfrid Lindby från Ala (1928-2011) blev jordbrukare på gården tillsammans med sin bror. När Albert dog 1976 blev Axel ägare av gården. Sedan 1991 är det Axels son Ove Pettersson  som driver gården tillsammans med sin sambo Maria Ahlby.