Bomunds i Hammaren 526 (5:1) KP

Jonas Persson (1828-99) föddes på Bomunds 668 VL. När han 1852 gift sig med Sara Dorotea Lind från Bjärs grund i Lojsta (1824-1902) skaffade han ett litet boställe på Långåkersäng där gården fortfarande ligger och som med tiden utvecklades till en mindre bondgård. Jonas dog 1899. Sonen Per Jonasson (1853-1922) blev genom inköp 1876 hemmansägare. Han var gift med Catarina Häglund från Hallbjänne 684 BH (1853-1922). Deras son Oskar Pettersson (1870-1965) gift med Anna Jakobsson (1890-1929) från Bomunds i Hammaren 693 KJ blev efter att ha tillbringat några år i USA – 1903-08 – en mycket skicklig tillverkare av spinnrockar – ”ruckmakare” – och fortsatte med detta till över 80 års ålder. Efter hans död togs gården över av sonen Karl Pettersson (1911-94) gift med Signe Häglund från Alvare 435 BS (1907-95). I dag bor dottern Irma som från 1961 var gift med Bernth Jacobsson från Hörsne (1930-2016) på gården.