Bomunds i Hammaren 549 (1:17) HK

Ute på det s.k. ”Vadi” bosatte sig omkring 1860 arbetaren Lars Dalkvist (1811-76) och hans hustru Maria Lönngren från Gangvide 505 JO (1815-99) efter att under ett antal år ha bott vid Matisse 188 HN. Sonen August Dalkvist (1855) gift med Anna Laudell från Lau (1847) tog över men flyttade till Rikvide 525 KP på 1890-talet. Näste ägare blev Lars Petter Bolin (1849-1922) som var född i åkervaktarbostället precis intill – Bomunds i Hammaren JB – och gift med Maria Alström från Hallbjärs 611 VF (1847-1922). År 1898 avskiljdes en liten del av Bomunds för Bolins räkning och han blev därigenom hemmansägare. Dottern Anna Elisabet (1881-1958) och hennes man Viktor Karlsson från Småland (1879-1965) tog över gården 1922 efter att i början av 1900-talet ha tillbringat ett antal år i Amerika. Näste ägare blev deras son Harry Karlsson (1910-88) gift 1936 med Elsa Jonasson från Gammelgarn (1910-58). Sonen Erik (1943) ägde sedan gården fram till 1994 då den övertogs av Jörgen Kristiansson, son till Tommy och Lisbet Kristiansson vid Folke 537 KK. Jörgen bor där tillsammans med sin hustru Inger Fie Kristiansson samt sonen Leonard.

YS 02A 0011 Harry Karlsson o Häst - Bomunds i Hammaren 549 (1:17) HK
Harry Karlsson Bomunds i Hammaren 549, född 1910, med tallriksvält vid Hallbjänne 684. Eller kan det vara brodern Herbert Karlsson, född 1921?
RL A02 035 800x557 - Bomunds i Hammaren 549 (1:17) HK
Tre syskon och en hund vid Bomunds i Hammaren 549 HK; från vänster Maj-Britt Karlsson (1940), gift Häglund Hallute 124 AH;; Lars-IngeKarlsson (1936) Hägdarve 101 GP, Inga Karlsson (1938) Hallute 136. Hunden Dicka.