Bomunds i Hammaren 692 (1:40) ÅL

År 1694 nämns bonden Jakob Larsson (1622-97) som ägare till parten men redan nästa år har sonen Lars Jakobsson (1667-1715) gift med Margareta Persdotter från Alvare (1665-1742) tagit över. På hösten 1697 dog den då 75-årige Jakob tillsammans med två andra När-bor när deras tremänning gick under. År 1715 var det Lars tur att drunkna utanför Djaupdy när han och en svåger arbetade med fågelsnaror. Även sonen Jakob Larsson (1703-62) gift första gången 1731 med Katarina Fransdotter från Hallbjärs 619 RL (1711-42) och andra gången 1744 med Brita Olofsdotter från Liffor 259 EJ (1708-81) avled 1762 när han drog strömmingsgarn utanför Närsholm. En och en halv månad efter begravningen hölls bröllop och gården fick en ny husbonde med Jöns Jönsson från Hallsarve OA (1737-69) gift med dottern på gården Catarina Jakobsdotter (1737-1818). Men Jöns dog redan 1769 av en ”hetsig sjukdom”. Följande år gifte änkan om sig med Jakob Jakobsson från Stenstu i Stånga (1742-1811). År 1803 tog sonen Lars Jakobsson (1774-1821) gift 1798 med Lena Larsdotter från Gumbalde i Lau (1766-1830) över gården. När storskiftet kom var sonen Jakob Larsson (1801-52) som var gift med Greta Lena Nilsdotter från Matisse 247 ON (1813-1900) bonde. När Jakob avlidit gifte änkan om sig med Olof Olofsson från Sigvalde i Etelhem (1820-86). Senare uppfördes en ny byggnad 20 m längre söder ut där den fortfarande står. Sedan blir det lite komplicerat. På 1860-talet skedde en delning av parten när sonen i Greta Lenas första äktenskap Nils Jakobsson (1839-94) övertog större delen medan Olof Olofsson behöll en mindre del som blev Bomunds i Hammaren 697 PO. Nils hade 1863 gift sig med Anna Cajsa Johannesdotter från Rikvide 625 GJ (1840-1928). Något år senare flyttade paret till hennes födelsegård medan Nils bror Lars Jakobsson (1842-75) övertog gården. År 1867 drabbades gården först av att en liten dotter dog och sedan sju år senare inom loppet av några månader först hustrun Stina Maria Hansdotter från Hallbjärs 619 RL (1836-74) och sedan också bonden Lars Jakobsson. Kvar var bara två små pojkar, som fick bo hos sin morbror på Hallbjärs 619 RL. I slutet av 1890-talet kom nästa omdaning då egendomen delades i tre delar. Själva boplatsen köptes av Jakob Larsson från Rikvide JL (1862-1935) och hans hustru Maria Persdotter från Bomunds i Burgen 802 IP (1864-1933) som vid lagaskiftet blivit ålagda att flytta från Rikvide gårdstomt. De slog sig då ned här i närheten av sina Rikvide-jordar. På 1930-talet efterträddes de av sonen Emil Larsson (1896-1963) gift med Ester Olsson från Vetlanda (1901-83). Eftersom sonen Åke Larsson (1939) bodde och arbetade i Visby utarrenderades jorden. År 1987 förvärvades fastigheten som fritidshus av ett par från Uppsala.