Bosarve 409 (1:16) LR

År 1860 kom Anna Stina Öström (1831-1912) från Petsarve grund i Ardre till När med en dotter. Hon bodde först på allmänningen i socknen men från mitten av 1880-talet fick hon en bostad på den nuvarande platsen mitt emot fattigstugan. Platsen tillhörde då Tiricker men kom efter lagaskiftet 1899 till Bosarve. År 1894 gifte sig den äldsta dottern Cristina (1857-1921) med Elof Hansson från Garda (1869) . Han var bl.a. brunnsborrare och slog hål på många vattenådror så att Närborna fick vatten. Sonen Emil Hansson (1895-1986) efterträdde föräldrarna och gifte sig med Anna Jakobsson från Burs (1895-1987). Emil köpte jord och blev hemmansägare. Han kunde också friköpa boplatsen från Bosarve 178 KP år 1934. Gården övertogs sedan av fostersonen Lennart Rothstein (1929-77) gift med Ingrid Karlsson från Smiss i Lau (1931). Rothstein drev bl.a. rörelse med grävmaskiner. År 1962 köpte paret tomten med den s.k. fattigstugan på andra sidan vägen och flyttade över dit. Huset ägs sedan mitten av 1980-talet av en familj från Lund och utnyttjas som fritidshus.

292611 mb 01a 016 600 - Bosarve 409 (1:16) LR

Emil Hansson Bosarve 409, född 1895, med potatislass utanför Haltarve