Bosarve 427 (1:18)

Gården uppkom som en part i Husarve gård och förblev så tills den 1979 förvärvades av Bengt-Rune Nilsson och hans maka Gudrun vid Bosarve 166 HN. När Bengt-Rune och Gudrun för några år sedan överlämnade släktgården till dottern och mågen flyttade man in i Bosarve 427. (Beträffande gårdens tidigare historia se Husarve EJo).

IJ Sm 01L 003 Husarve där Ingvars farmor Greta Lisa kom från 800x569 - Bosarve 427 (1:18)
Husarve EJo- där idag Bengt-Rune och Gudron Nilsson bor med fastighetsbeteckningen Bosarve 427. På fotot som troligen är taget 1918 syns från vänster Dorti-Maja Olofsdotter (1847) född Hansdotter. dottern Hilma Helena Cristina Jonasson (1871) Fadern Lars Olofsson (1840) född i Lau, och mågen Per August Jonasson (1860) född i Småland. Fotot kommer från Ingvar Jakobsson Smiss 612 vars farmor Greta Lisa kommer från gården och var syster till Dorti-Maja Olofsson.