Bosarve

Den ursprungliga Bosarve gård låg 350 m norr om Bosarve 178 KP eller 300 m från bygdegården i riktning mot kyrkan. År 1570 nämns Jacob som ägare. I mitten av 1600-talet är Bosarve delat mellan två ägare: på den västra halvan Anders Persson och på den östra Mickel Båtelson. På den västra halvan var i slutet av 1600-talet Hans Sörensson (1643-1713) bonde och gift med Cristina Mickelsdotter från den andra halvan (1657-97). Men Cristina dog 1697 och Hans gifte i slutet av 1698 om sig med Karij Olofsdotter från Lye (1661-1741). År 1702 blev den endast 17-årige sonen Sören Hansson (1685-1745) ny ägare. Men de hade svårt att uppfylla sina skyldigheter som brukare och måste ge sig av. År 1705 övertog Nils Nilsson (1669-1749) och hans maka Margareta Bertelsdotter (1662-1746) gården. Sonen Johan Nilsson-Närström (1697-1733) gift med Maria Cristensdotter tog över bondesysslan 1731 men dog bara två år senare. Änkan och de fyra barnen flyttade till en stuga på hemmanets mark, Bosarve 1:12 (där Jonas växthus ligger i dag). Gårdshalvan övertogs av Johans bror Elias Nilsson (1703-63) gift 1728 med Margareta Tomasdotter från Hägvide i Burs (1707-63). I mitten av 1750-talet delades halvan mellan sönerna Tomas Eliasson (1729-1803) som fick Bosarve OR och Stefan Eliasson (1733-90) som fick Bosarve 178 KP.

På den östra halvan vet man att Mickel Mickelsson (1617-98) omkring 1683 flyttade sin part från Bosarve upp till Hambryan i närheten av Smiss. Strax söder om Smiss låg ett stort grusjordsområde och det var den mest brukade marken på den här tiden. Det nya stället kom att kallas ”Hambryes”. Där bodde också Påvel Påvelsson (1663-98) gift med Sisela Nilsdotter från Maldes (död 1737). År 1698 var ett mycket svårt år och hela 10 % av invånarna i När dog. Både Mickel och Påvel dog inom en månad och Sisela blev kvar med en son som bara var 17 dagar gammal. Ett år senare gifte hon om sig med Jonas Larsson (1645-1712). Under sonen Olof Jonsson (1709-58) gift 1732 med Margareta Persdotter från Alvare 441 VN (1706-69) flyttade man tillbaka till änget öster om den västra halvan. Olof efterträddes av sin son Jon Olofsson (1733-67) som dog ogift. Därefter blev det partsklyvning och halvan delades mellan Jons svågrar Johan Hansson som fick Bosarve 166 HN och Jonas Jonasson som fick Bosarve 168 AK