Burs pastorat

kyrkanSnow
Närs kyrka (Foto: Maria Wrigstad)

När-Lau församling ingår tillsammans med Stånga-Burs församling i Burs pastorat.

Besöksadress:
c/o Pastorsexpeditionen
Prästgården Burs
623 49 Stånga

Hemsida: svenskakyrkan.se/burs

Personal

Kyrkoherde: Emil Stenhammar tfn 0498-48 30 01, 070-371 42 95

Kantor: Åsa Nilsson tfn 073-081 01 99

Klockare: Petra Appelqvist tfn 073-679 82 04

Ordförande i kyrkorådet i När-Lau: Tommy Kristiansson tfn 492 412

Ordförande i kyrkorådet i Stånga-Burs: Maria Fredin tfn 483 054

Ordförande kyrkonnämnden: Karl Johansson tfn 483 062