Dalbo EN

År 1884 gifte sig Johan Jakobsson från Stånga (1852-1924) och Josefina Mårtensdotter från Husarve NM (1858-1940) och skaffade sig ett boställe genom att bebygga en bit jord som man köpt från Mickels, 225 m söder om kyrkan. Johan försörjde sig som skomakare. Omkring 1890 kunde Johan köpa en bit Dalbojord och vid lagaskiftet ålades familjen att flytta till sitt Dalboskifte som blev förlagt väster om Dalbogårdarna i en utkant av socknen. Ett nytt hem byggdes upp ca 350 m VSV om Dalbobryan. År 1921 gifte sig dottern Hilma (1890-1937) med Emil Nilsson vid Dalbo 459 JN (1897-1937) men familjen drabbades av sjukdom och bägge makarna dog 1937. Omkring 1950 övertogs parten av andra bönder i trakten och boplatsen jämnades med marken.