Dalbo LK

Partens förste ägare var Per Olofsson (1671-1722) då han och brodern Anders delade Olof Dalbos hälft av Dalbo gård där Anders fick Dalbo 470 JJ. Per var sedan 1698 gift med Kirstin Persdotter (1672-1732). När Per dog tog sonen Olof Persson (1702-37) över och gifte sig 1724 med klockaredottern Apolonia Larsdotter (1690-1737). Men 1737 dog bägge makarna och farbrodern Per Persson (1716) fick ta över och gifte sig med änkan Anna Larsdotter som var 20 år äldre (1695-1743) och dog bara fem år efter bröllopet. År 1745 stod parten tom och en bonde från Galtungs i Burs, Tomas Jakobsson (1723-90) gift med Malena Johansdotter (1714-87) tillträdde som husbonde. I slutet av 1780-talet tog mågen Rasmus Olofsson (1745-1803) son till sockenskräddaren Gottfred i När och gift med Gertrud Tomasdotter (1745-1805) över. Därefter följde mågen Simon Jakobsson från Kvie i Stånga (1777-1834) gift 1801 med dottern Maria Rasmusdotter (1771-1846). Efter Simon kom sonen Clas Simonsson (1800-62) gift med Anna Greta Larsdotter från Hemmor 902 JO (1797-1882). Clas omkom vid fiske 1862. Vid 1860-talets slut blev sonen Lars Klasson (1833) gift 1860 med Catarina Cristina Stenström från Botvatte i Ala (1832) bonde. Men i början av 1880-talet fick Klasson ekonomiska svårigheter och gården togs för en tid över av länsman Svallingson. Anders Petter Andersson från Västergötland (1846) gjorde ett kort försök att driva gården men flyttade ut 1884. Därefter upplöstes egendomen och såldes i sju delar samtidigt som familjen Klasson flyttade till USA 1887. Boplatsen övergavs på 1890-talet och ingick i den hemmansdel som köptes av Botels 455 AB.