Fiske i Närsån

thumbnail narkån fiske2 - Fiske i Närsån

Området kring Närsån erbjuder vacker natur och ett rikt fågelliv. Även under vattenytan kan artrikedomen vara häpnadsväckande. Utöver vanliga fiskarter som abborre, gädda och mört förekommer även sarv, sutare, id och ibland även silverruda i ån. Denna variation av arter inbjuder till ett spännande fiske!

Nedre delen av Närsån, en sträcka av 2.4 km, är upplåten för fiske mot att man löser fiskekort. Sträckan som gäller börjar ovanför Gangvidefarm och ner till åmynningen. Det syns tydligt då skyltar finns utsatta. Giltigt fiskekort ska finnas till hands under hela fisketuren för att vid tillsyn kunna uppvisas.
Fiskekortet är personligt och allt fiske utan giltigt fiskekort räknas som olovligt fiske.
OBS! Alla som fiskar i ån skall ha fiskekort men du som är mantalsskriven i När eller Lau behöver inte betala för att fiska i ån. Är du mantalsskriven i någon av socknarna får du fiskekortet gratis hos återförsäljaren mot att du kan uppvisa fast bostadsadress.

Havsöringen lekvandrar i Närsån på hösten och är då fredad men uppehåller sig ibland i ån efter och inför leken. Därför ska alla eventuellt fångade öringar alltid återutsättas (alltså släppas tillbaka).

thumbnail Fiskekortssträcka - Fiske i Närsån

Priser för fiskekort:

Dygnskort: 50 SEK
Veckokort familj: 100 SEK
Årskort: 300 SEK
Barn under 15 år fiskar gratis i sällskap med betalande vuxen.

Fiskekort kan köpas på www.ifiske.se

 

Fiskeregler

  • Endast spöfiske tillåtet. Fiske med nät, mjärdar, ryssjor eller andra mängdfångande redskap är förbjudet.
  • Alla gäddor och alla öringar skall återutsättas, året runt.
  • 1/3-31/5 ska alla abborrar släppas tillbaka.
  • Övrig tid gäller ett maxuttag på 3 abborrar under 40cm per fiskare och dygn.
  • Vid vägning av en fångad fisk, använd en våt påse, till exempel en vågsäck eller plastpåse.
  • Bilkörning får ske endast på upplåtna vägar. Respektera förbudsskyltar.
  • Visa hänsyn till markägare och jordbrukare. Privata tomter får ej beträdas.
  • Visa respekt för djur och natur och lämna fiskeplatsen i städat skick. Förbrukade fiskeredskap och annat skräp som hamnar på marken ska plockas upp. Håll rent och snyggt så bidrar du till att alla får en trevlig upplevelse!

Trevlig fisketur!

Fisket i ån har upplåtits av markägarna genom projekt initierat av Sportfiskarna och finansierat via medel från Europeiska havs- och fiskerifonden och Leader GUTE.

fiske - Fiske i Närsån

sportfiskarna e1551441166612 200x46 - Fiske i Närsån    eu 1 200x190 - Fiske i Närsån    Leadergute 200x77 - Fiske i Närsån    nar.selau .se  200x51 - Fiske i Närsån