Folke 845-847 (1:19) BS

(Forts.från Folke). Jöran Erikssons son, Jöns Jöransson (1702-58) var gift tre gånger, första gången 1721 med Gertrud Jakobsdotter från Kauparve i Lau (1698-1722), andra gången 1722 med Maria Tomasdotter från Andarve 861 AT (1702-57) med vilken han fick sexton barn varav åtta överlevde tre års ålder, tredje gången med änkan Dorotea Näsdotter från Gandarve i Vänge (1798-59). Han blev kyrkvärd och nämndeman och var ledamot av bondeståndet vid riksdagarna 1751 och 1755. Han friköpte halva sin gård från kronan 1758 för 70 daler och köpte samtidigt hela Hemmor gård för tre av sina söner. Jöransson avled 1758 i samband med en våldsam storm på Sudret bara elva veckor efter sitt tredje giftermål. Sonen Jöran Jönsson (1738-70) övertog gården och gifte sig 1761 med sin avlidna styvmors dotter Helena Nilsdotter från Gandarve i Vänge (1744-1808). Helena gifte 1771 om sig med Johan Andersson från Frigges 348 RJ (1746-1828). Vid Helenas död 1808 blev sonen Jöns Jöransson (1769-1813) gift 1796 med Gertrud Persdotter från Alvare 422 AT (1774-1812 ) ny bonde. När Jöns blev änkling 1812 gifte han om sig senare samma år med Maja Katarina Matsdotter från Flors i Burs (1787-1849). Men han avled bara två månader senare 1813 och lämnade kvar sex barn från första äktenskapet. Änkan gifte om sig till Hägdarve 1:3 TN och äganderätten fördelades så att Jöns barn fick behålla knappt hälften av gården medan Jöns svåger, Fredrik Andersson, som var bonde vid Siglajvs 848 KGJ, fick den resterande delen och bebyggde sin del, som sedan blev Folke 868 AN. År 1820 blev Per Tomasson från Andarve 861 AT (1792-1843) ny bonde gift med dottern på gården Lena Britta Jönsdotter (1797-1835). Per gifte sedan om sig med Lena Brittas yngre syster Dorti Greta Jönsdotter (1810-62). När Per dog blev Dorti Greta lämnad ensam med två styvbarn varav den äldste Johan Pettersson (1821-54) fick överta rollen som husbonde samtidigt som Dorti Greta gifte sig till Dalbo 474 HT. År 1847 gifte Johan sig med Anna Gertrud Hansdotter från Andarve 861 AT (1815-95). När Johan dog gifte Anna Gertrud om sig 1857 med Albrekt Sandkvist från Sandarve i Fardhem (1820-89) men 1881 kunde Johans och Anna Gertruds son Hans Johansson (1850-1913) gift med Johanna Mårtensdotter från Hummelbos grund i Burs (1859-1950) ta över skötseln av gården. De hade inga barn utan en fosterdotter från Bosarve 413 OJ, Vendla Jakobsson (1895-1925) gifte sig 1915 med Emanuel Engström från Änges i Burs (1894-1982) och övertog parten. Efter tio års äktenskap dog Vendla och Emanuel gifte 1944 om sig med änkan Ellen Hansson från Frigges 349 EH (1901-46. Men två år senare var han änkling igen och i början av 1950-talet sålde han gården till Alfred Söderström från Nygårds i Västerhejde (1892-1987) gift med Hulda Jonasson från Juves i Väte (1894-1982) , som flyttade hit från Hejdes i Fröjel. Gården som utökats genom köp av en Dalbopart övertogs sedan av sonen Bror Söderström (1929-88) gift med Ulla Schüberg från Alvare 435 BS (1936). År 1985 brann mangårdsbyggnaden från 1689 ner men ett nytt hus stod klart redan samma höst. Sedan Bror avlidit 1988 ägs gården i dag av sonen Olof Söderström gift med Katharina Löfgren från Hallbjäns i Lau. I ett hus på gården bor också sonen Jonas med sin fru Sabina.