Folke

”Folcke” nämns på 1570-talet och ägdes av Lauritz men låg då troligen närmare Frigges än i dag. År 1651 köptes gården av Jakob Themmesson och hade 28 tunnland åker. Från 1700 framträder Jöran Eriksson (1666-1738) gift med Kersti Jönsdotter (1668-1729) som brukare av Folke gård.