Frigges 339 (1:21) VP

Jöns Classon vid Frigges JL (1814-72) gifte sig 1835 med Lena-Maja Gustavsdotter från Liffor 267 AN (1813-91) och man övertog en del av Jöns föräldragård men bodde kvar i den västra delen av huset. Deras son Johannes Jönsson (1849-1936) gift 1872 med Anna Elisabet Larsdotter från Lau (1850-1908) övertog 1890 även den övriga delen av mangårdsbyggnaden. Han fick dock inte bo kvar i den gamla gården utan flyttade vid laga-skiftet 1899 400 m till Vätåker på andra sidan av vägen där byggnaderna återuppfördes. År 1913 gifte sig dottern Dessa Johansdotter (1882-1918) med Lars Jakobsson från Kulle 862 AD (1888-1919). Bägge dog dock efter bara några år och deras dotter Sigrid Jakobsson (1916-99) togs om hand av släkten vid Kulle 862 AD. Parten var sedan utarrenderad under lång tid tills Viktor Pettersson från Frigges 345 AL (1907-88) år 1936 gifte sig med Sigrid. Hennes morfar Johannes Jönsson, som bodde på gården, gick bort samma år. Gården övertogs 1964 av sonen Rolf Pettersson och hans maka Margareta Ahlstedt från Sunnkyrka i Lau, som gifte sig det året. Nuvarande ägare sedan 1990 är deras son Clas Pettersson och hans hustru Karolina från Bosarve 166 HN medan Rolf och Margareta har flyttat över till Frigges 344 HJ. På gården bor också sonen Jonatan.