Frigges 342 (1:23) SL

Stamfadern till denna gård skall ha varit Peder Olofsson, som i en anteckning från 1653 sägs ha ärvt gården. Gården övertogs sedan av Lars Persson (1602-90) som torde ha varit Peders son. Näste ägare blev Olof Nilsson (1648-1720) gift med dottern på gården Gertrud Larsdotter (1654-1718). Deras son Nils Olofsson (1685-1757) gifte sig 1707 med Margareta Olofsdotter (1680-1743) och tog över gården. Sex barn föddes på 14 år, varav fem blev kvar och gifta i När. Deras son Olof Nilsson (1710-60) gifte sig 1738 med Anna Persdotter från Alvare 441 VN (1709-84) men fick inga egna barn utan tog två systerbarn från Kulle som fosterbarn. År 1765 ägde ett dubbelbröllop rum när två syskon, Catarina Larsdotter (1735-85) och Olof Larsson (1743-1800), fick var sin äkta hälft från Havdhem. Därigenom blev två familjer bofasta på den gamla släktens del av Frigges och det blev Olof Larsson gift med Beata Mattisdotter från Havdhem (1744-1823) som ärvde Frigges 342 SL och en andel av Frigges mark. Vid sitt giftermål 1804 blev sonen Olof Olofsson (1780-1836) näste bonde och han gifte sig med Dorti Larsdotter från Öndarve 853 LT (1778-1847). Man flyttade sedan ut bakom ladugården där en ny manbyggnad uppfördes. Därefter kom en ny Olof Olofsson (1808-69) gift 1838 med Gertrud Hansdotter från Sixarve i Burs (1814-82). I början av 1870-talet blir mågen Johannes Pettersson från Frigges 324 SL (1867-1926) som 1898 gift sig med dottern på gården Anna Hallander (1875-1940) ägare. Paret fick sju barn och dottern Karolina Johansdotter (1870-1949) gifte sig 1899 med Karl Larsson från Rikvide JL (1869-1915), som övertog parten 1910. Karl omkom emellertid i en svår olycka i en snöstorm i december 1915 men parten kunde ändå överleva genom att den gamle Johan Pettersson levde ända till 1920. Gården övertogs sedan av den äldste sonen till Karl och Karolina, Svante Larsson (1907-70) gift 1940 med Edit Öström från Kauparve i Lau (1912-82). Men Svante med barn flyttade 1969 till Frigges 345 AL och Frigges 342 AL med byggnader och tomt såldes som fritidshus medan jorden blev kvar under Frigges 345 AL. Ägare sedan 1975 är Erik Persson och hans maka Winnie från Skärholmen.