Frigges 344 (1:21) HJ

Genom det stora dubbelbröllopet 1765 (se Frigges 342 SL)  kom Tomas Larsson från Snevide i Havdhem (1737-84) till Frigges där han gifte sig med Catarina Larsdotter (1735-85). Men det är osäkert om Tomas någonsin var ägare till en viss del av gården eller om det var svågern Olof Larsson. Så partens förste egentlige bonde var Per Hansson från Siglavjs 842 RO (1775-1850) som 1797 gifte sig med dottern Anna Catarina Tomasdotter (1775-1834). Efter tomtdelning 1814 flyttade han och byggde en ny mangårdsbyggnad norr om sin ladugård. Äldsta dottern Greta Cajsa Persdotter (1801-52) gifte sig 1821 med Lars Jakobsson från Vidringe i Burs (1794-1823) men Lars dog kort därefter under fiske. Greta Cajsa gifte några år senare om sig med Nils Petter Nilsson från Sicklings i Klinte (1794-1846) som blev ny bonde på 1830-talet. Sedan tog sonen med samma namn Nils Petter Nilsson (1829-61) över och gifte sig 1862 med Sanna Stina Persdotter från Folke 868 AN (1832-82). Men Nils Petter omkom vid fiske 1861 och änkan gifte om sig med Petter Hansson från Andarve 861 AT (1831-1913). Men i början av 1870-talet flyttade Anton Petter och Sanna Stina till Bomunds i Hammaren 520 HG och ny ägare blev Jakob Johansson från Liffor 265 OH (1848-1916) som gifte sig med dottern på gården Anna Stina Nilsdotter (1854-1921). Han efterträddes på 1910-talet av sonen Jakob Jakobsson (1873-1949) som 1911 gifte sig med Vendla Larsson från Fie i Lau (1879-1961). Gården övertogs sedan av sönerna Herman Jakobsson (1911-89) och hans likaledes ogifte bror Nils (1918-95) . År 1985 köptes gården av Claes Pettersson på Frigges 339 VP och numera bor hans föräldrar Rolf och Margareta Pettersson i huset.