Frigges 345 (1:20) AL

Den här partens första ägare var Per Båtelson från Husarve NM (1780-1844) som 1811 gifte sig med Dorotea Larsdotter vid Frigges 348 RJ (1779-1847). Paret fick 1/12 av Frigges 348 RJ som sin egendom. Efter tomtdelning 1814 byggde Båtelson en egen gård i sydvästra delen av det lilla samhälle som Frigges gård utgjorde. Den ende sonen Lars Persson (1813-62) gift med Sofia Gustava Larsdotter från Fröjel (1816-85) tog över gården i början av 1840-talet och efter hans död stod änkan ensam för gården fram till 1876. Vid laga-skiftet i slutet av 1800-talet blev den dåvarande ägaren mågen Lars Hallander från Hallvans i Garda (1842-1930) gift med Sofia Johanna Larsdotter (1852-1931) ålagd att flytta från den plats som parten innehaft sedan 1814 till östra sidan av sockenvägen där gården fortfarande ligger i dag. Mågen Johannes Pettersson från Frigges 342 SL (1867-1926) gifte sig 1898 med dottern på gården Anna Hallander (1875-1940). Sonen Jakob Pettersson (1910-40) gift med Hilda Jakobsson från Pilgårds 392 LT (1908) blev bonde i början av 1930-talet men blev dessvärre vådaskjuten under en fältskjutning 1940 och avled. Änkan gifte 1942 om sig med Algot Lindström från Gläves i Burs (1907) men 1968 flyttade familjen till Hemse efter att ha sålt sin part till Rolf Pettersson på Frigges 339. Efter en avstyckning såldes boplatsen med byggnader till Allan Larsson från Frigges 342 SL (1942-80) och sedan Allan, som var ogift, avlidit 1980 innehas gården av Allans bror Göran Larsson tillsammans med sambon Leni Hedin från Fie i Lau.