Frigges 348 (1:11) RJ

Per Matsson, som bodde på Frigges under 1660-80-talet sålde 1689 halva sitt hemman till Nils Fransson (1658-1715) gift med Lisbet Clasdotter (1650-1725). Gården övertogs sedan av sonen Johan Nilsson (1687-1721) gift med Catarina Rasmusdotter (1684-1739).  Men när Johan dog delades parten på 1720-talet i två fjärdedelar och Frigges 348 RJ kom att brukas av Lars Larsson, som innehaft Mickelgårds 181 OO (1696-1750) gift 1723 med änkan Catarina Rasmusdotter. År 1746 skedde ett gårdsbyte så att Lars Larsson och hans son Hans (1724-79), som gifte sig med en flicka från Maldes övertog Maldes 330 EnP medan en styvdotter till Lars, Dorotea Johansdotter (1718-96) gifte sig med Anders Larsson från Maldes 330 EnP (1715-94) och bosatte sig på Frigges. Anders blev kyrkvärd och en av de fyra som skötte sockenmagasinet. Eftersom sonen Lars Andersson (1743-92) gift 1772 med Gertrud Jönsdotter från Hägdarve 110 AN (1749-1803) dog två år före fadern blev Anders Larsson kvar som bonde till sin död 1794. Ny bonde blev då Anders sonson Anders Larsson (1773-1803) som 1796 gifte sig med Margareta Johansdotter från Rikvide 625 GJ (1770-96) men hustrun dog bara tre månader senare. Anders gifte om sig 1799 med Elsa Stina Bandelin från Ardre (1771-1840) men bara fyra år senare dog Anders vid sjöfågelsfiske utanför Närshamn. Elsa Stina gifte då om sig 1804 med Per Persson från Hallbjänne 690 LJ (1773-1842). På 1830-talet blev Johan Matsson från Mickelgårds 395 VN (1794-1849) bonde på Frigges 348 RJ då han 1818 gifte sig med dottern Gertrud Andersdotter (1800-67). . Men lungsoten härjade och på 18 år gick fem unga män samt Johan Matsson bort. Hustrun Gertrud gifte om sig med Jakob Jakobsson från Alvare 435 BS (1816-61).  Men 1861 drunknade Jakob vid fiske och Gertrud blev ensam igen. Men Gertruds halvsyster Stina-Lena Hansdotter från Alvare 435 BS (1837-1905) gifte sig 1861 med Johan Petter Johansson från Rikvide 623 HL (1837-64) som dock dog tidigt. Stina-Lena gifte då om sig med Johannes Johansson född vid en annan Rikvidepart 625 GJ (1837-1933) som tog hand om gården. De fick sex barn. I slutet av 1880-talet fördubblades gårdens storlek och man hade en total yta av 78 tunnland. Sonen Karl Johansson (1872-1915) blev näste ägare i början av 1900-talet och gifte sig med Matilda Larsson från Fie i Lau (1875-1954). Men olyckan slog åter till mot Frigges 348 RJ och i en våldsam storm i december 1915 gick Karl bort. Det blev ”Fader Johan” – Johannes Johansson – som fick sköta gården och han levde ända till 1933. Parten hade då övertagits av sonsonen Rudolf Johansson (1898-1980) som 1927 gifte sig med Olga Olsson från Öndarve 880 OO (1897-1967) . År 1965 blev sonen Johan Johansson (1928-2010), som var ogift, bonde. Efter hans död har gården sålts till Clas Pettersson vid Frigges 339 VP medan bostadshuset och tomten köptes 2009 av ett par från Saltsjö-Boo.