Galls 463 (1:18) AN

År 1832 slog sig Jakob Närsten (1800-38) född i Alskog och Ingrid Korsman från Hemse (1811-99) ner i Galls högård öster om Galls gård. Sex år senare omkom Närsten under fiske och änkan gifte 1842 om sig med Johan Petter Söderström från Sjonhem (1814-82). Denne, som ibland kallade sig Närsten, var under en tid ordförande i kommunalnämnden. När Söderströms flyttat med sin son till Husarve 410 EJa kom Anton Jakobsson från Stenstu grund i Burs (1858) och hans maka Greta Söderberg från Lye (1856-1908). Sedan Greta avlidit gifte Anton om sig med Fredrika Severa Nilsson från Lummelunda (1877). I början på 1900-talet köpte Anton några små hemmansdelar och blev nu bonde på egen mark. Anton bodde kvar till mitten av 1920-talet då han och hans hustru flyttade till Burs. Sonen Lars Jakobsson (1883) reste till USA och gifte sig där med Anna Maria Gustavsdotter från Småland (1882). Han återkom till När i början av 1900-talet men återvände 1912 till USA. Efterträdare vid Gallsparten blev änklingen Oskar Olsson från Anderse i Lau (1881) som dock sålde gården efter bara några år och återvände till  Lau. Ny ägare från ca 1930 blev Axel Nilsson från Alvare 441 VN (1895-1974) gift med Julia Larsson från Frigges 342 SL (1902-58). Sedan Axel avled 1974 är huset numera fritidshus och har sedan mitten av 1970-talet ägts av Stefan Lycknert från Stockholm