Galls 481 (1:16) AS

På 1670-talet återfinner man Jakob Galls som torde ha varit den ene av Botel Jakobssons söner på en av parterna. Sedan följde Lars Jakobsson gift 1702 med Anna Jakobsdotter från Vidringe i Burs som var ägare och brukare av gården i början av 1700-talet men flyttade efter tio år. År 1713 flyttade förre klockaren i När Lars Larsson (1668-1742) med sin familj – hustru var Catarina Nilsdotter (1670-1734) – till gården och följdes av flera generationer. Dottern Beata Larsdotter (1703-69) var sedan 1729 gift med Per Olofsson (1709-88) vars bakgrund är oklar. När hustrun dog gifte Per om sig med änkan Margareta Matsdotter från Allmunds SF (1718-90). Sonen Olof Persson (1742-1816) tog över 1774 och var gift med Margareta Hansdotter från Rigges JH (1752-91). När Margareta dog gifte Olof 1791 om sig med Magdalena Nilsdotter från Hemmor 902 JO (1766-1837). År 1809 övertog sonen Olof Olofsson (1781-1814) gift 1811 med Dorotea Johansdotter från Folke 845 BS (1781-1853) parten. Men bara tre år senare omkom Olof i en storm under fiske. Från den här tiden började parten skingras. En hälft övertogs av Jakob Jakobsson från Alvare 447 EJ (1786-1862) gift 1817 med dottern Magdalena Catarina Olofsdotter (1794-1869).  Sonen Jakob Jakobsson (1826-94) gift 1859 med Sofia Persdotter från Mickels 329 RJ (1830-1910) bodde kvar på gården till 1867 då de flyttade till en liten stuga vid Hägdarve. Under en kort tid ägdes parten av Hans Persson Mårtens i Grötlingbo innan gården 1875 övertogs av Zakris Johan Söderström från Nymans i Grötlingbo (1822-1903) och hans hustru Engel Greta Persdotter (1821-91) och den förblev i släktens ägo i tre generationer. Sonen Petter Söderström (1849-1908) gift med Elisabet Eliasdotter från Bosarve OR (1848-1930) övertog gården omkring 1890. År 1920 tillträdde Johan Söderström (1871-1949) gift med Hulda Häglund från Alvare 435 BS (1877-1929).  Johan var en mycket duktig smed och hans smedja står ännu kvar i kanten av Galls brya och tillhör numera När Sockenförening. År 1933 övertog sonen Alfred Söderström (1902-70) gården. Han var ogift men hade som hushållerska Märta Hallander från Allmunds 872 KH (1919). Efter hans död 1970 ärvdes gården av Märta Hallander men såldes senare i flera delar till grannar och bostaden blev fritidshus. Sedan 1973 ägs huset av en Stockholmsfamilj.

K JH 01A 028 - Galls 481 (1:16) AS
Bild från Galls 481: från vänster Märta Hallander Allmunds 872, född 1919, och Alfred Söderström Galls 481, född 1902. Märta Hallander var under många år hushållerska på Galls 481. Mannen på självbindaren okänd.