Galls NH

När Galls delades 1660 kom halva hemmanet att tillfalla Per Botelsson (1623-1703). Sonen Jacob Persson (1667-1713) gift 1702 med Annika Jacobsdotter från Alvare övertog sedan gården men sedan han avlidit 1713 blev det senare dottersonen Cristen Nilsson (1700-72) som blev ny bonde. År 1725 gifte han sig med Malena Rasmusdotter från Matisse JP (1705-28) men bara tre år senare dog både hustrun och en liten son. År 1730 gifte sig Cristen på nytt med Viveka Hansdotter från Kulle 862 AD (1707-67). I mitten på 1760-talet tog sonen Hans Cristensson (1739-1810) över och gifte sig 1775 med Margareta Olofsdotter från Tule i Halla (1749). Därefter följde mågen Aron Hansson från Botels 837 AJ (1771-1815) gift med dottern i huset Cristina Hansdotter (1777-1858). Men 1815 dog Aron i samband med fiske. Två år senare gifte Cristina om sig med Daniel Jöransson-Stenberg från Stenstu i Burs (1791-1823). År 1823 omkom både maken Daniel och ende sonen i en fiskeolycka som krävde nio Närbors liv. Året därefter 1824 gifte sig dottern Greta Catarina Aronsdotter (1802-75) med Nils Hansson från Uggårds i Rone (1798-1886).  Men i början av 1830-talet överlämnades mark till Dalbo 470 JJ och några år senare ytterligare mark till Hallsarve 451 VO innan i slutet av 1840-talet den sista delen gick till Johan Siber vid Kulle 450 AP. Nils Hansson och hans hustru fick dock bo kvar i huset tills de dog. År 1867 flyttade också arbetaren Petter Pettersson från Skradarve i Grötlingbo (1820-1900) och hans fru Magdalena (1821-1908) från Vamlingbo in i huset. Vid lagaskiftet fick parten NH ingen egen gårdsplats utan hela tomten tillföll grannparten. Petter Pettersson dog 1900 och sedan blev huset med tiden rivet.