Gangvide PP

Tomas Johansson (1715-77) var fjärde barn till Johan Danielsson-Bönda vars tre äldsta barn efter varandra hade övertagit Gangvidegården. Men när Tomas 1737 gifte sig med Elisabet Persdotter från Matisse JP (1711-82) blev det dags att dela gården i två parter. Med Tomas inleddes därmed Gangvide PP. På 1760-talet tillträdde sonen Johan Tomasson (1741-1809) gift 1763 med Anna Jönsdotter från Mickelgårds 181 OO (1741-1808). Under deras tid friköptes parten. Sedan kom mågen Olof Olofsson från Hallbjänne 684 BH (1768-1824) gift med Lisa Johansdotter (1776-1851) som fick nio barn varav bara fem blev vuxna. År 1824 tog sjömannen Per Persson-Nystedt från Pilgårds 370 EL (1801-30) gift med dottern i huset Anna Maria (1804-89) över som bonde. Men som det sägs i Närboken blev Nystedt ”inte någon särdeles bonde” och avstod halva sin part till Gangvide 503 AK och reste till Stockholm för att arbeta. Men där omkom han i en olycka i hamnen 1830 och änkan Anna Maria med två barn och en gammal mor blev kvar på gården. År 1834 gifte Anna Maria om sig med Johan Nilsson från Snovalds i Roma (1811-84) men denne måste efter några år lämna över parten till Elias Tomsson vid Bosarve OR (1808-64). Sedan ärvdes hemmansdelen av Johan Eliasson (1835) som blev gift vid Petarve i Garda men stod även för den här parten fram till 1890-talets senare del. Johan Nilsson och Anna-Maria bodde kvar till 1880-talet men på ofri grund. Gårdens dagliga skötsel övertogs av deras son Petter Pettersson (1828-90) gift 1855 med Maria Catarina Larsdotter från Nygårds i Garda (1827-82) och när hon dog gifte Petter om sig med Lena Gertrud Jakobsdotter från Dalbo 485 KH (1833-1913). Petter dog 1890 och ytterligare tio år bodde den ogifte sonen Johan Pettersson (1856-1900) som arbetade vid parten i en stuga vid vägkanten sydost om de gamla byggnaderna. När Johan dog 1900 revs hans stuga.