Hägdarve 101 (1:25) GP

En holmvaktarfamilj från Närsholm blev de första som 1887 bosatte sig på det här bostället. Det var Per Sedergren född i Burs (1843-1918) gift med Maria Stina Jonasdotter också från Burs – Kärna (1847-1922). Hemmet övertogs sedan av dottern Julia Sedergren (1883-1974), som var ogift. När hon i slutet av 1940-talet flyttade till Visby blev mejeriarbetaren Georg Pettersson från Botvalde i Ardre (1922-73) och gift 1947 med Vally Svensson från Hejde (1926) ny ägare. År 1962 flyttade den familjen till Visby och bostället köptes därefter av fiskaren Lars-Inge Karlsson född vid Bomunds i Hammaren 549 HK och gift med Gerty Nilsson från Hägdarve 110 AN.