Hägdarve 110 (1:29) AN

Det var Lars Olofsson från den närbelägna Hallute gård, som köpte och bildade den här parten 1652. Hans son Olof Larsson (1631-97) gift med Kari Mickelsdotter (1634-90) blev näste bonde men gick bort under fiske 1697. Han efterträddes av mågen Jacob Olofsson (1654-1729) som var gift med dottern Brita (1660-1738). Jacob var kyrkvärd och dog 1729. Därefter gick gården i arv i flera generationer. Näste bonde blev sonen Hans Jacobsson (1700-56) gift 1721 med Gertrud Olofsdotter från Dalbo 474 HT (1702-71). Därefter följde mågen Jöns Olofsson från Nickstjups gård (1715-83) gift 1745 med dottern Valborg Hansdotter (1724-76). I slutet av 1770-talet tog sonen Hans Jönsson (1746-1825) gift 1772 med Dorotea Andersdotter från Frigges 348 RJ (1755-1828) över. Vid storskiftet 1815 var Hans Hansson (1784-1826) gift 1807 med Maria Persdotter från Hallbjänne 684 BH (1784-1832) bonde. Man fick bättre plats på den trånga tomten genom att grannparten drogs bort en bit men man bodde fortfarande på ett litet utrymme. Hans Hansson dog 1826 och sex år senare även hustrun. Ny bonde blev den ogifte sonen Hans Hansson (1809-38) som dog redan 1838. Det blev då dennes två bröder som förde gården vidare. Johan Petter Hansson (1813-76) gift 1838 med Maria Katarina Tomasdotter från Bosarve OR (1813-92) blev bonde för huvuddelen av gården medan en del gick till Jacob Hansson (1819-97) som varit sjöman och sedan tog sin hemmansdel med sig när han gifte sig till Hallbjänne 684 BH. Johan Petters son Hans Johansson (1840-1904) gift 1869 med Stina Gertrud Karlsdotter från Rikvide 625 GJ (1847-99) fick lämna lotter till sina svågrar på andra Hägdarveparter. Vid laga-skiftet fick man flytta sig 400 m norrut där gården fortfarande ligger. I slutet av 1800-talet vistades Hans Johansson ca 10 år i USA men återkom 1898. Flyttningen genomfördes av mågen Karl Nilsson från Hallbjärs 611 VF (1872-1939) gift 1895 med Hilma Hansdotter (1870-1942). År 1938 övertogs ansvaret av sonen Axel Nilsson (1897-1984) gift 1922 med Agnes Lindell från Nickstjups 227 GL (1902-88). Omkring 1965 var det mågen Arne Olsson född vid Ålarve i Rone (1930) gift 1954 med Elly Nilsson (1928-2015) som blev ny bonde. Sedan 2010 har gården övertagits av Madeleine Grönström och Christofer Thorén.

401420 an bo 01l 003 hagdarve arne .600 200x138 - Hägdarve 110 (1:29) AN
Hägdarve 110: från vänster dottern Malin Nilsson, född 1907 och gift Olsson Siglajvs 842; dottern Märta, född 1909 och gift Nilsson i Hemse; mor Hilma Nilsson född Hansdotter år 1870; och far Karl Nilsson, född år 1872 vid Hallbjärs 611.
ChT 01L 001 new 200x123 - Hägdarve 110 (1:29) AN
Tillbyggnad till Arne Olssons Hägdarve 110: i dag bor Christofer Thorén och Madeleine Grönström i huset.