Hägdarve (1:3) Hallute 122 TN

Parten bildades 1652 av halva Hägdarve gård och den förste ägaren var troligen Hans Nilsson (1628-94). Efter honom kom Nils Hansson som 1692 gifte sig med Maren Mickelsdotter från ”Hambrye” 1655 (dvs Bosarves östra halva; se Bosarve gård). När Hansson gick bort 1706 fick grannparten fäste och Hans Persson (1683-1758) gifte sig 1712 med Maria Jakobsdotter från Hägdarve 110 AN (1693-1758). Näste bonde var sonen Jakob Hansson (1719-60) gift 1743 med Margareta Nilsdotter från Frigges 342 SL (1718-99). I slutet av 1760-talet tog Hans Jakobsson (1744-97) gift 1763 med Margareta Jakobsdotter från Bomunds i Hammaren 692 ÅL (1732-97) över. Men under november och december 1797 dog bägge föräldrarna och en ogift son. Tre döttrar var redan gifta på olika gårdar i När. Tre mågar delade då parten i lika delar och Cristian Båtelsson vid Husarve NM (1771-1846) gift 1796 med Maria Hansdotter (1769-1812) flyttade från sin part och blev bonde här. Cristian blev änkling 1812 och gifte om sig 1815 med Maria Catarina Mattisdotter från Burs (1787-1849), som var änka vid Folke 845 BS. Parten var minst och låg mycket trångt med manbyggnad och fähus på var sin sida om parten Hägdarve 110 AN. Därför blev man vid storskiftet ålagd att flytta och manbyggnaden placerades 100 m åt NV bortom ladugården. Näste bonde var mågen Jöran Jakobsson från Bosarve 178 KP (1793-1863) gift 1820 med Brita-Maja Cristensdotter (1801-79). Sonen Hans Jöransson (1824-1908) gift 1848 med Lena Lovisa Olofsdotter från Hallbjänne 684 BH (1825-1909) tog i slutet av 1850-talet över efter sina föräldrar. Sedan blev mågen Karl Nilsson från Hallbjärs 619 RL (1841-1926) gift med Brita-Lena Hansdotter (1850-1905 bonde. Nilsson kallades ”Hägdarve Kall-Fläjstak” till skillnad från grannbonden som också hette Karl Nilsson. Partens manbyggnad var nämligen det sista huset med flistak i När. Vid laga-skiftet reviderades tomterna så att ”Fläjstak” fick större delen av den bortflyttande Hägdarve 110 AN:s område. Här uppfördes omkring 1920 den nuvarande byggnaden och den gamla togs bort. Parten övertogs av sonen Oskar Nilsson (1888-1956) gift 1910 med Elin Jakobsson från Nybygget i Lau (1889-1955). År 1949 efterträddes han av sonen Ture Nilsson (1914-83) gift 1944 med Marianna Johansson från Kärna i Burs (1919) som blev kvar på gården till 1984. Detta år sammanslogs gården med Hallute 124 AH men bostadshuset, som blev  nybyggt 1925, finns kvar. Postadressen är i dag Hallute 122.