Hägdarve 141 (1:13) JG

Skomakaresonen Karl Gardstedt från Burs (1875-1960) kom till När och gifte sig 1898 med Emma Boberg från Mickels LB (1876-1958). Han arbetade hos handlaren Krokstedt vid Hallute och kunde 1910 köpa den Hägdarvedel som Krokstedt köpt av snickaren Pettersson på Hägdarve 106 EK. Härmed blev Gardstedt hemmansägare och kunde bygga ett eget hem. Gardstedt var också fiskare och hade så när förolyckats under en novemberstorm 1914 sedan båten kantrat vid Lausholmar. De två kamraterna omkom men Gardstedt lyckades komma i land på Storholmen och kunde räddas därifrån. År 1938 tog den ogifte sonen Johan Gardstedt (1901-90) över och var förutom fiskare även tröskmästare. Efter 1990 övertogs huset av Bengt Jakobsson  från Bote 556 GJ (1936-2012) och hans hustru Kajsa Gardell från Ronehamn. De bodde dock vid Hallute 155 BJ. År 2007 blev Hägdarve 141 fritidshus och såldes till ett par från Stockholm.

177877 syster johan gardstedt mor emma o far 609x800 200x263 - Hägdarve 141 (1:13) JG
Hägdarve 141 (1:13): Karl Gardstedt född i Burs 1875 uppförde huset omkring 1910. Han var gift med Emma Boberg från Mickels född 1876. Från vänster på fotot: dottern Karin Gardstedt, född 1898, som senare flyttade till USA och sonen Johan, född 1901, mor Emma och far Karl Gardstedt. Huset är i dag fritidshus och ägs av David Ekelund som bor i Stockholm.