Hägdarve 158 (1:23) OP

I början av 1850-talet flyttade skräddaren Per Johan Persson född vid Sutarve i Stånga (1822-66) gift med barnmorskan Benjamina Charlotta från Lojsta(1824) in i ett nybyggt hus på Hallbjänne kyrkäng. Dottern Josefina Cristina Pettersson (1846) gifte sig 1864 med snickaren Olof Olofsson från Hallbjänne 684 BH (1839-68). År 1866 dog Per Persson och två år senare Olof Olofsson. De två änkorna blev kvar men Benjamina blev anklagad för arsenikmord och fosterfördrivning vilket gjorde att hon och dottern lämnade socken 1868 och utvandrade sedan enligt uppgifter till USA. I huset på kyrkängen inflyttade 1889 skomakaren Lars Dahlgren född vid Gerete grund i Rone (1863-1956 gift 1886 med Olivia Persdotter från Hallute 105 KN (1863-1929). Vid laga-skiftet avstyckades tomten från Hallbjänne till Hägdarve hemman men man bodde fortfarande på ofri grund. År 1931 avstyckades bostället som egen lägenhet. Dottern Linnea Dahlgren (1903-70) gifte sig 1924 med byggnadsarbetaren Otto Pettersson från Lye (1898-1983). Efter Petterssons död 1983 blev huset fritidshus för dottern Karin Apelgren från Vällingby och hennes man Lennart Apelgren. År 2006 köptes huset som fritidshus av Jens och Ingela Halvarsson från Vallentuna men sedan 2008 ägdes huset av Lars-Inge Henriksson vid Hägdarve 403 HP. År 2017 köptes huset av Martin Mårdbrink och Lina Karlsson när de flyttade från Hemmor 902 JO. De är fastboende.

292969 nybro senare bild 600 800x445 200x111 - Hägdarve 158 (1:23) OP
En modernare Nybro över Närsån vid Bomunds i Hammaren. På bilden Otto Pettersson Hägdarve 158, född 1898 i Lye; med hustrun Linnea, född Dahlgren år 1903; och sonen Lars-Ove, född 1939.