Hägdarve

År 1570 stavades gården ”Hegueder” och tillhörde i skattehänseende Lau fjärding. Ägaren var Peder. År 1652 delades gården i två hälfter och Lars Olofsson, som köpte halva gården, eller hans efterträdare Olof Larsson hade länge ättlingar kvar på olika Hägdarveparter. Hemmanet var hela tiden ”skatte”, dvs det hade inte tillhört kronan som de flesta gårdar gjorde vid tiden omkring 1700. Vid storskiftet 1815 fördelades gårdens hela ytvidd 184 tunnland mellan parterna. Vid den här tiden låg Hägdarve och Hallute gårdar tätt sammanträngda. Men vid storskiftet flyttade en part och vid lagaskiftet den andra. Sedan kom parterna i sin tur att delas så att det vid laga-skiftet fanns 12 olika hemmanslotter på Hägdarve