Hallbjänne 545 (1:23) GJ

År 1860 fick Johan Bengtsson från Mickels 603 VL (1839-1917) gift med Anna Josefina Algren från Halla (1834-1923) tjänsten som åkervaktare i Hammaren och bosatte sig i Hallbjänne Nyhagen. En plats som redan 1724 kallades för ”Wadet” och som numera i dagligt tal heter ”Vadi”. Sonen Johan Johansson (1861-1934) gift 1885 med Charlotta Hallkvist från Pavals 308 VH (1861-1946) blev efter några jordköp 1900 bonde vid Hallbjänne. Men han var inte bosatt på egen mark utan åkervaktarbostället låg på jord som vid lagaskiftet kom att tillhöra Bomunds. Men genom ägoutbyte och återköp blev det möjligt att bo kvar på den ursprungliga platsen. Johan efterträddes i början av 1920-talet av sin son Anton Johansson (1890-1969) gift 1915 med Ingeborg Olsson från Hageby i Etelhem (1895-1962). Näste ägare blev sonen Gunnar Johansson (1916-92) gift 1946 med Edit Johansson från Haltarve 219 RJo (1947-2001) som på 1970-talet flyttade till Hallute 321 GJ. Sedan kom sonen Robert Johansson (1947-82) som 1978 flyttade till Hemse. Mellan 1979-82 ägdes gården av Carl Holmberg och Hjördis Blom, bägge från Småland. År 1983 köptes gården av Kurt Enderberg från Fårö och hans hustru Birgitta Holm. År 1995 blev Håkan Nilsson från Bomunds i Hammaren 510 KN och Christina Vestberg ägare. Christina bodde sedan ensam kvar på gården ett antal år men den såldes 2012 som fritidshus för ett par från Stockholm.