Hallbjänne 684-686 (1:21) BH

Uppgörelsen 1739 (se Hallbjänne) gav denna part, ”nystuas”, till Karij Jakobsdotter (1697-1782) och hennes andre man Per Persson från Siglajvs 842 RO (1713-88). Parten var helt i kronans ägo tills den skattköptes på 1770-talet för 70 daler. Gården gick sedan från generation till generation. Olof Jakobsson från Hägvide i Stånga (1732-1803) gifte sig 1755 med Karijs dotter från första äktenskapet Maria Larsdotter (1728-75) och när Maria dog gifte Olof om sig med Anna Larsdotter från Sindarve i Garda (1745-1826). Näste ägare blev sonen Per Olofsson (1759-1831) gift 1784 med Gertrud Olofsdotter från Mickels 329 RJ (1756-1810). Därefter följde Olof Persson (1792-1854) gift 1815 med Brita Lena Larsdotter från Bjers i Lojsta (1792-1829). År 1829 omkom Brita-Lena då hennes hästar skenade och vagnen välte och hon slog huvudet i en sten. År 1830 gifte Olof om sig med Anna Larsdotter från Rikvide 625 GJ (1805-83). Jakob Häglund från Hägdarve 110 AN (1819-97) gift 1844 med dottern på gården Anna Gertrud Olofsdotter (1822-93) fick nio barn, varav sex nådde vuxen ålder och gifte sig vid olika gårdar på När. Under sonen Jakob Häglund (1857-1921) gift 1887 med Anna Nilsdotter från Rikvide 625 GJ (1864-1946) befanns manbyggnaden vara i så dåligt skick att parten blev skyldig att flytta och vid laga-skiftet 1899 flyttade man till den nuvarande platsen där ett nytt hus byggdes. Gården övertogs 1921 av sonen Edvin Häglund (1887-1973) gift 1914 med Olga Olofsdotter från Bjerges i Lau (1890-1983) och mellan 1920-23 var Edvin ordförande i kommunalnämnden. De efterföljdes 1953 av sonen Birger Häglund (1921-2003) och hans hustru Annie Ödahl från Nybygget i Lau (1926) och därefter från 1983 av deras son Jan-Ove Häglund (1950-2010) som sedan 1981 var gift med Margareta Fredriksson från Brännkyrka. Efter Jan-Oves död köptes gården först av Katrin Möller och Mikael Sandström och sedan 2012 av Erik och Annika Hanson, som har gården som fritidshus.

YS 01L 009 Edvin Häglund 566x800 - Hallbjänne 684-686 (1:21) BH
Edvin Häglund från Hallbjänne 684 BH funderar över framtiden
AH A 06 512x800 - Hallbjänne 684-686 (1:21) BH
Lydia o Anna Häglund