Hallbjänne 690 (1:18) LJ

Den tredje parten vid uppdelningen av Hallbjänne år 1739 övertogs av Jakob Jakobsson (1706-85) gift 1734 med Magdalena Persdotter från Sindarve i Garda (1710-89). Johan friköpte kronodelen av sin part 1766 för 20 daler och strax därefter övertogs gården av sonen Per Jakobsson (1735-98) gift 1766 med Stina Andersdotter från Hemmor i Lau (1745-1807).  I nästa generation tillträdde sonen Jakob Persson (1768-1837) gift med Anna Bengtsdotter från Rikvide JL (1773-1802) men man fick inga barn. Jakob gjorde 1804 ett nytt försök med Stina Johansdotter från Folke 845 BS (1781-1816). Men även hon dog barnlös. Jakob levde ensam kvar till 1837 då gården övertogs av brodern Nils Persson Hallin (1782-1841) som varit sjöman och 1838 gifte sig med änkan Catarina Jakobsdotter från Botels 837 AJ (1789-1864). Men 1841 omkom Nils i snön under ett lass med gärdesstänger som han körde omkull med. Parten skingrades då i fyra delar, som blev nya parter. Det blev Nils syster Elisabet (1785-1857) , änka vid Bosarve 168 AK, som fick ta hand om den 24-del som huset låg på. I mitten på 1850-talet blev det Georg Petter Göransson från Mickelgårds 181 OO (1825-94) som blev ny bonde efter att ha gift sig med Elisabets systerdotter Anna-Lena Jakobsdotter från Alvare 435 BS (1813-1903). Men inga barn föddes och parten övertogs sedan av Lars Oskar Johansson från Hallsarve i Lau (1851-1941) gift med en brorsdotter till Anna-Lena, Anna Hansdotter från Alvare 435 BS (1853-1905). När Lars Oskar Johansson  avled 1942 försåldes gården i flera delar men själva tomten med manbyggnad inköptes av Johan Häglund från granngården Hallbjänne HH (1893-1955) och gift med Helny Tomsson från Väte (1893-1978) som bosatte sig där. Näste ägare blev sonen Helge Häglund (1920-94) som år 1967 överlät parten till sin syster Lisbet Häglund (1928) och hennes man sedan 1959 Valdemar Eriksson från Follingbo (1917-2001). Huset ägdes under några år av Hans Tage Larsson från Värmdö men år 2002 köptes gården av Agneta och Conny Hörnsten, som flyttat från Stockholm och nu är fastboende på Hallbjänne 690 LJ. Tills nyligen drev de behandlingshemmet Nygårds i Garda.

292614 j haglunds gard nar 600 - Hallbjänne 690 (1:18) LJ
Flygfoto över Hallbjänne: I bakgrunden Birger Häglunds gård Hallbjänne 684, framför den Johan Häglunds gård Hallbjänne HH (Sigge Häglunds födelsegård) – där boningshuset till vänster i dag är rivet medan huset till höger numera innehas av Agneta och Conny Hörnsten Hallbjänne 690. Ladugårdsbyggnaderna tillhör i dag Hallbjänne 690.