Hallbjänne 695 (2:2) AN

Förste ägare till den här parten var på 1680-talet Olof Larsson (1620-98). Sonen Lars Olofsson (1666-1736) gift 1697 med Barbara Andersdotter (1666-1741) efterträdde fadern. Men inget av deras barn tog vid utan ny bonde blev Anders Persson (1673-1742) gift med Helvig Jakobsdotter (1676-1729) som bägge kom från Bomunds i Burgen. Därefter övertogs gården av mågen Jakob Andersson från Mattsarve i Lau (1709-58) gift 1732 med Lisbet Andersdotter (1714-83) . Jakob omkom 1758 i en båtolycka och det blev sedan äldste sonen Anders Jakobsson (1738-69) gift 1764 med Gertrud Jöransdotter från Matisse JP (1742-1810) som 20 år gammal tog vid. Men Anders avled redan 1769 i ”bränsjuka” som var detsamma som häftig feber. Änkan Gertrud gifte sedan om sig med Nils Jakobsson från Maldes i Stånga (1740). Även näste bonde kom från Stånga – Stenstugu, Jöran Hansson (1760-1831) som 1785 gifte sig med dottern Maria Andersdotter (1767-1818). Efter Jöran delade två av sönerna på parten men bodde bägge kvar i föräldrahemmet. Medan Anders bildade en egen part Bomunds i Hammaren 670 PA blev Jakob Jöransson (1801-24) gift med Gustava Kierling från Stånga (1788-1847) kvar på parten men den verkliga fördelningen av jorden skedde först vid storskiftet 1833. Av Jakobs familj återstod då bara änkan Gustava och två småbarn. Jakob själv hade överraskats av storm 1824 när han begav sig ut på torskfiske. Genom att byggnaderna var i så dåligt skick blev man vid storskiftet ålagda att flytta och partens nya boplats uppfördes 50 m från den gamla. Sonen Nils Jakobsson (1821-93) gift 1845 med Anna Elisabet Malmström (1813-1901), skolmästardotter från Garda, blev näste bonde. I slutet av 1870-talet övertog sonen på gården Karl Nilsson (1850-1935) gift med Stina Magdalena Tomasdotter från Kulle 862 AD (1855-1946) skötseln. Karl stod kvar som ägare till 1930 då sonen Arvid Nilsson (1880-1941) gift 1923 med Helny Nyström från Nygårds i Etelhem (1890) tog över. Arvid avled 1941 och änkan flyttade några år senare från socknen. Hemmansdelen sammanlades med Hallbjänne 680 AN medan bostaden med fastighetsbeteckningen Bomunds i Hammaren 2:2 frånskildes och blev fritidshus för Hans Ryttman från Uppsala. F.n. utnyttjas huset som fritidshus för Ryttmans barn. Beteckningen på fastigheten är numera Hallbjänne 2:2.