Hallbjänne HH

Vid 1600-talets mitt var Olof Persson, som dog 1688, bonde på gården. Parten kallades ”lilla Hallbjänne” eller ”lillstuas” och låg nedanför backen där den ursprungliga Hallbjänne gård legat. Olof efterträddes av sin son Cristoffer Olofsson (1646-98) och hans maka Cristin Jakobsdotter och Cristoffer dog under det stora nödåret 1698. Samma år gifte sig hans 18-åriga dotter Margareta (1680-171) med Nils Matsson (1672-1710) men Nils avled bara 38 år gammal. Margareta gifte om sig 1711 med Sören Persson men hon dog redan i december samma år. Inget nämns mer om Sören utan det blev Mikael Jakobsson (1662-1740) gift 1693 med Cristin Olofsdotter från Hägdarve 110 AN (1671-1742), som var ägare av den stora parten, som tog över även ”lillstuas”. År 1739 vidtog sonen Jakob Mickelsson (1711-88) gift 1737 med Elisabet Johansdotter från Frigges 348 RJ (1714-81). Deras son Johan Jakobsson (1739-94) blev näste bonde gift 1764 med Dorti Hansdotter från Andarve 861 AT (1744-86). Han friköpte partens kronodel för 20 daler. När hustrun Dorti dog gifte Johan om sig 1787 med Cristina Olofsdotter från Sutarve i Garda (1756-1825). År 1795 tog näste ägare Jöns Olofsson från Tiricker 820 PP (1765-1840) gift 1794 med dottern på gården Dorti Johansdotter (1774-1847) över och de efterträddes i sin tur av mågen Clas Persson från Änggårde i Rone (1791-1864) gift 1820 med dottern Stina Dorti Jönsdotter (1804-63). Av deras åtta barn var det sonen Per Classon (1829-73) gift 1857 med Anna Lisa Larsdotter från Mattsarve i Lau (1828-1909) som i slutet av 1860-talet blev näste bonde. Men 1873 inträffade en hemsk olycka när Per omkom i samband med att man malde med en kvarn som drogs av hästvandring. År 1879 kom en ny bonde då Hans Pettersson från Telleby i Garda (1847-94) gifte sig med husets dotter Catarina Persdotter (1858-1926). När maken dött gifte Catarina om sig med Johan Söderberg från Suderbys i Akebäck (1864-1947) som var bonde fram tills dess parten såldes omkring 1930. Då inträdde Johan Häglund från granngården Hallbjänne 684 BH som ny ägare. Johan (1893-1955) var sedan 1920 gift med Helny Tomsson från Väte (1893-1978). När parten Hallbjänne 690 LJ upphörde på 1940-talet köpte Johan manbyggnaden med tomt och flyttade dit. (Se vidare Hallbjänne 690 LJ).

RJ 01L 007Johan Söderberg fru dräng o piga Hallbjänne svart vit 800x580 - Hallbjänne HH
Foto av Hallbjänne HH där bl.a Sigvard Häglund är född. Fotot togs på den tid då Johan Söderberg (1864-1947) var husbonde. Till vänster om Johan står Catarina Persdotter (1858-1926). Till höger om honom står Oskar Dalby från Mickels HD (1895-1984), senare gift till Bomunds i Hammaren 522 AH. Kvinnan till höger om honom är okänd. Huset revs senare.
446420 sh 01l 001 hallbjanne.600 - Hallbjänne HH
Den nyuppförda ladugården på Hallbjänne HH år 1920: från vänster en dräng; Johan Söderberg från Akebäck, född 1864 och gift 1899 med Catarina, född Classon på gården 1858; samt en piga.