Hallbjärs 611 (2:1) VF

År 1780 kom Per Rasmusson (1755-95) från Alvare 441 VN till Hallbjärs 619 RL och gifte sig med dottern där Catarina Nilsdotter (1760-1846). Parten delades i mitten av 1780-talet och paret bosatte sig vid vägen söder om Hallbjärsgården där parten fortfarande ligger. När Per dog gifte änkan om sig 1798 med Jakob Jakobsson från Telleby i Garda (1772-1844). I några generationer gick sedan gården från dotter till dotter och deras män. År 1814 överläts parten till Johan Olofsson från Öland (1784-1862) gift 1812 med dottern på gården Lisa Persdotter (1781-1872). Därefter följde från 1840-talets mitt mågen Johan Ahlström från Lau (1806-76) gift 1834 med Stina Johansdotter (1816-80). Näste måg som tog över var Nils Larsson från Rikvide JL (1830-1917) gift 1862 med Cajsa Ahlström (1837-1912). Från år 1905 ägdes gården av den ogifte sonen Johan Nilsson (1865-1919) och sedan han dött av den likaledes ogifte brodern Lars Nilsson (1870-1951) fram till ca 1930. Brorsonen Karl Nilsson från Mickelgårds 395 VN (1897-76) kom då hit och övertog husbondeskapet. Han var sedan 1925 gift med Ebba Karlsson från Eskelhem (1902-65). Dottern Karin Nilsson (1932-93) gifte sig 1951 med Villy Funk från Rone (1930-2011). År 1990 övertogs gården av sonen Louis Funk  och hans maka Yvonne. I dag bor Louis kvar på gården tillsammans med en son.

BT 01L 003 Hallbjärs  800x568 - Hallbjärs 611 (2:1) VF
Hallbjärs 611. Louis Funks hus. Personerna på bilden som torde tagen 1918 är i så fall de två bröderna Lars – farbror Lars – Nilsson (1870), som tog över gården när brodern Johan Nilsson till höger (1865) avlidit 1919. Bägge bröderna var ogifta och det blev brorson Karl Nilsson från Mickelgårds 395 som tog över gården omkring 1930.
MLj 01A 004 800x653 - Hallbjärs 611 (2:1) VF
Alla sätt är bra utom de dåliga. Vi tror det är Sten Funk Hallbjärs 611 (1951) somvaktar målet på ishockeybanan med sin speciella målvaktsklubba.