Hallbjärs 613 (1:6) JL

På 1710-talet var bonden Per Fransson från Mickels 329 RJ (1665-1751) ägare till denna part. Hans dotter Catarina (1707-74) gifte sig med Lars Jöransson från Maldes 328 VL (1705-70) och flyttade till gården 1734. De fick tillsammans 12 barn varav hälften dog mycket unga. Äldsta dottern Dorotea Larsdotter (1732-1805) gifte sig med Per Larsson från Pilgårds 370 EL (1732-62) men de hann inte överta gården förrän Per dog 1762. Dorotea gifte om sig med Lars Jakobsson från Hägvide i Stånga (1736-91). I mitten av 1770-talet fick Lars Jakobsson dela med sig av gården till sin svåger Nils (1752-1813) som var född här. De fick hälften vardera och Nils bildade en egen part, som upphörde 1872. Sedan följde fyra generationer där bonden hette Lars Larsson och under denna tid återfördes den tidigare parten. Den förste var Lars Larsson-Hallbom (1764-1830) gift 1793 med Anna Brita Larsdotter från Ventinge i Hejde (1766-1850). Hallboms son Lars Larsson (1794-1869) gifte sig 1819 med Eva Mårtensdotter från Bofride i Alskog (1793-1871). Näste Lars Larsson (1820-1901) gift 1851 med Clara Brita Tomasdotter från Gullgårda i Rone (1828-1903) fick tillbaka den part som brutits ut på 1770-talet. Den siste Lars Larsson (1855-1942) gift 1880 med Eva Catarina Tomasdotter från Gullgårda i Rone (1855-1928) lämnade i början av 1920-talet över gården till sonen Johan Larsson (alltid kallad ”J-V”) (1896-1973) och gift med Ester Pettersson från Frigges 345 AL (1899-1985). De hade endast en adoptivson från Finland som flyttade ut. Parten köptes 1962 av Esters brorsdotter Maj Pettersson från Frigges 339 VP  och hennes man Lennart Snäckerström från Kyrkljuves i Vänge men född i Martebo (1939-2012) som gifte sig 1962. Lennart gick bort häromåret och därefter har Maj kvar gården som sommarhus för sig och familjen.