Hallbjärs 619 (1:4) RL

Det var Frans Nilsson från Frigges 348 RJ (1685-1759) gift med Gertrud Hansdotter från Snovalds i Alskog (1678-1746)  som blev ägare till den här parten 1705. Gården gick sedan vidare i fem generationer. Den förste ägaren blev sonen Frans Fransson (1710-64) gift 1731 med Catarina Larsdotter från Bomunds i Hammaren 692 ÅL (1709-71). Därefter kom deras son Nils Fransson (1732-1807) gift 1758 med Lisa Tomasdotter från Siglajvs 842 RO (1736-95) följd av sonen Nils Nilsson (1771-1816) gift 1795 med Anna Catarina Persdotter från Bomunds i Hammaren 668 VL (1769-97). Men Anna Catarina dog tillsammans med den son som fötts bara en vecka efter födseln. Nils gifte om sig med Katarina Jakobsdotter från Telleby i Garda (1774-1838) som fick stå för parten när storskiftet genomfördes efter makens död 1816. Ytterligare en son Nils Nilsson (1803-82) följde gift 1831 med Stina Maja Persdotter från Frigges 348 RJ (1806-91). Därefter brukade  sonen Nils Nilsson (1833-99) och hans bror Jakob Johannes (1839-1919), som bägge var ogifta, parten fram till 1890-talets slut. Deras syster Stina Maja Nilsdotter (1836-74) var gift på Bomunds i Hammaren 692 ÅL men både hon och hennes man dog unga och efterlämnade två små pojkar. De kom till Hallbjärs och bodde hos sina morbröder. Den yngre av dem Johan Larsson (1870-1951) blev bonde på gården och gifte sig 1898 med Karolina Eklund från Hallute 124 AH (1870-1930). Mellan 1916-19 var Johan ordförande i kommunalnämnden. Därefter tog sonen Ragnar Larsson (1901-90) gift med Karin Jakobsson från Bote 556 GJ (1897-1975) över och de följdes i sin tur år 1964 av sonen Erik Larsson (1925-2014) och hans hustru sedan 1961 Birgit Olsson från Gangvide 513 EO. Från 1990 ägs gården av dottern Kristina och hennes man Jimmy Pettersson  som driver ett  framgångsrikt specialsnickeri på gården medan jorden är utarrenderad. På gården bor också en son.

292644 ll 01l 006 600 - Hallbjärs 619 (1:4) RL
Hallbjärs 619: Från vänster Ragnar Larsson, född 1901, som efterträdde sin far Johan Larsson som ägare; Einar Larsson, född 1899 men död redan 1918; Gösta Larsson född 1904; piga; Harald Larsson född 1909 och senare bonde på Rikvide 623; mor Karolina Eklund från Hallute 124, född 1870; och gift med Johan Larsson, född 1870. I dag innehas gården av barnbarnsbarnet Kristina och Jimmy Pettersson med specialsnickeriet.