Hallbjärs

Gårdsnamnet Hallbiers förekommer för första gången 1614. År 1672 finner man namnet Lars Jakobsson (1627-95) som ägare. Men 1699 är gården öde och övergick troligen i kronans ägo. Två år senare brukades gården av kaplanen Eric Sandelius, som var gift med Maria Mattisdotter. Men 1710 försvann familjen från gården. Från denna tid blir Frans Nilsson från Frigges 348 RJ brukare av halva gården och från honom kan man följa ägarelängden till våra dagar. På den andra halvan framträder bonden Per Fransson vid Mickels 329 RJ. År 1763 friköptes de bägge hälfterna från kronan och vardera parten fick erlägga 105 daler. Snart därefter uppdelades de i fyra parter.

288722 ms 01l 008 600 576x800 - Hallbjärs
Kvarnen vid Hallbjers. Fotot är taget 1918. Personerna på bilden är från vänster Verner Boberg som jobbade i kvarnen, född 1895 vid Mickels LB och senare bosatt i Lau, Olof Larsson Smiss 616, född 1910 (Olle på Skogen), Lennart Larsson Smiss 616 född 1913 och senare mejerist i Stånga, Anton larsson Hallbjärs 619, född 1901. Grunden till kvarnen göts 1904 och den stod klar 1907 och kostade 7000:- som låg i skrivbordslådan. Smeden Norrby från Mattsarve i Gammelgarn gjorde allt smidesarbete vid smedjan vid Hallbjers.
Framför kvarnen står ”stickelstun”.