Hallsarve 198 (1:9) TS

Den förste ägaren till denna part hette Frans Fransson-Hallgren (1768-1821) gift 1787 med Gertrud Hansdotter Vass från Stånga (1766-1832) och hade varit till sjöss under några år och blivit skeppare när han i början av 1790-talet fick sin part. Dottern Maria Fransdotter (1791-1850) blev gift 1809 med Per Tomasson från Kulle 862 AD (1791-1857) som innehade parten till strax efter 1850 men de fick inga barn. De förvärvade också halva Rigges gård när den styckades 1834. Marias bror Hans Fransson (1800-60) gift med Brita Katarina Persdotter från Alvare 1:8 SL (1802-76) bodde också på gården. År 1854 överlät Per Tomasson sin Hallsarvepart till Hans och Britas son Petter Hansson (1825-1905) gift med Gertrud Maria Persdotter från Smissarve i Stånga 1822-90). Sonen Hans Pettersson (1856-1926) gift 1880 med Kristina Amalia Hansdotter från Mattsarve i Lau (1854-1939) blev näste ägare. År 1928 gifte sig sonen Anton Pettersson (1899-1979) med Agnes Jönsson från Alvare 422 AT (1901-91). Dottern Inga Pettersson (1929) gifte sig 1958 med Tore Smitterberg från Roma (1927-2005). I dag drivs gården av sonen Stefan och hans hustru Erika Smitterberg. På  gården bor också Stefans storebror Torsten Smitterberg.

N IF 02A 082 pärk Smitterberg 800x483 - Hallsarve 198 (1:9) TS
Pärkfamiljen Smitterberg