Hallsarve KP

PÅ en plats omedelbart söder om Hallsarve 451 VO bosatte sig 1866 Karl Pettersson från Hallbjänne PP (1840-1918) gift med Anna Cristina Olofsdotter från Siglajvs 842 RO (1841-1900). I början av 1880-talet köpte Pettersson mark av Galls men bodde kvar i Hallsarve humlegårdsäng. Mellan 1881-84 var Karl i USA. År 1902 gifte sig Oskar Lindkvist från Snäckarve i Stenkumla (1878) med dottern Anna Karlsdotter (1876) och övertog egendomen. Efter några år såldes Gallsmarken och den unga familjen flyttade till USA 1907. Den gamle ”Galls-Pettersson” bodde kvar ensam till 1918. Därefter flyttades manbyggnaden till Burs.