Hallsarve OA

Efter den förste ägaren Lars Persson (se Hallsarve gård) övertog sonen Jöns Larsson (1702-39) år 1721 gården. Han gifte sig 1729 med Helvig Rasmusdotter från Matisse JP (1708-64). Änkan Helvig gifte senare om sig med Hans Tomsson kallad Smittsarve (1715-92) som 1763 kunde inlösa gården från kronan för 65 daler. År 1764 gifte sig dottern Maria Hansdotter (1741-1831) med Frans Fransson från Hallbjärs 619 RL (1741-1810). På 1790-talet delades Hallsarvegården i två parter där Hans Fransson (1770-1834) gift med Beata Johansdotter från Jaxarve i Rone (1771-1843) bodde kvar i fädernesgården som blev Hallsarve OA. I mitten av 1830-talet övertogs parten av sonen Frans Hansson (1792-1877) gift 1813 med Gertrud Tomasdotter från Kulle 862 AD (1784-1868). Men mellan 1845-50 sålde Frans gården och flyttade till Husarve 425 GH. Ny ägare blev Adam Olofsson från Österlings i Stånga (1795-1862) gift med Stina Maria Olofsdotter från Mickels 329 RJ (1793-1874). Sonen Olof Adamsson (1820) gift 1853 med Maja Lena Sörensdotter från Öndarve 853 LT (1832) övertog gården i mitten av 1850-talet. År 1877 tillträdde Konrad Vallander från Husarve 184 AV (1845-81) gift 1876 med dottern vid gården Stina Olofsdotter (1854-85). Vallander dog 1881 och Stina gifte om sig med Petter Hellström från Heffinds i Burs (1850). Parten delades sedan lika mellan Hellström och dottern i äktenskapet med Vallander, Olivia Vallander (1877). År 1885 dog Stina bara 31 år gammal och då skedde en ny delning. En del såldes till Olof Karlsson från Hallsarve 451 VO (1847) som flyttade till gården 1887 för att bli bonde. En del skrevs på den lille sonen i äktenskapet med Hellström, Karl Oskar (1884). Men Hellström och Karl Oskar flyttade till Burs. Efter Olof Karlsson kom omkring 1900 mågen Alfred Jakobsson från Sigdes i Burs (1866) gift med Greta Olofsdotter (1874). Alfred köpte Karl Oskars andel och därmed blev han och svärfadern ägare till hälften av den gamla parten. Den andra hälften sålde Olivia Vallander till Hans Pettersson vid Hallsarve 198 TS. Vid lagaskiftet föreskrevs att parten OA skulle flytta sina byggnader till en ny plats 400 m västerut. Men det gjorde man inte utan jordarna såldes till Hallsarve 196 IN och Hemmor 910 ED. Familjerna lämnade socknen 1900 och byggnaderna revs.