Hallute 105 (1:51) KN

Från slutet av 1810-talet fanns ett boställe på Lars Petter Rabes ägor i Hallute Gräsäng nära den dåvarande gränsen till Lau. Där bodde Per Persson från Stenstu i Burs (1774-1837) gift med Brita Nilsdotter från Bjärges i Lau (1772-1865). Persson dog 1837 och då tog sonen Petter Pettersson (1817-76) gift 1851 med Lisa Maria Persdotter från Gangvide PP (1825-1908) vid. Sedan följde 1883 mågen Per Nilsson från Bomunds i Hammaren 2:2 AN (1855-1913) gift med Brita Persdotter (1853-1931) som genom att han förvärvade en hemmansdel av Hallute blev bonde. År 1915 övertogs gården av sonen Karl Nilsson (1886-1962) som avled ogift. Parten gick sedan över till Jenny Öström från Bosarve 409 LR (1899-1981) som varit hushållerska hos Nilsson. Öström avled 1981 och jorden såldes till Hägdarve medan bostaden köptes av Erik (1915-90) och Margit Ljunggren (1918-99) från Lau. Margit var född vid Haltarve 219 RJo. Gården ägdes sedan av Johan Ljunggren och Ylva Havdelin men köptes 2014 som fritidshus av en familj från Täby.