Hallute 149 (1:46) ASc

År 1780 övertog nämndemannen Sven Nilsson (1748) gift med Catarina Nilsdotter från Småland sin nya part. Men redan efter några år återgick parten till Johan Arvid Rabe (1736-94), som sålt Hallute i tre parter. Sven Nilsson lämnade Hallute och blev under en tid torpare under prästgården och bodde i ”kyrkbetningen”. Sedan tog han namnet Närström och blev artillerist och for till kriget i Finland 1788. Hustrun och de fyra barnen återvände till Småland 1791. Rabe uppförde ett nytt bostadshus öster om landsvägen i Thunäng på den plats där det står i dag. Rabe avled 1794 och två år senare gifte änkan Bodilla Cristina Pfeiffer (1754-1825) om sig med en handlande från Borås, Gustav Stålberg (1741-1806). År 1805 gifte sig sonen Lars Petter Rabe (1781-1828) med sin styvfars dotter Stina Maria Stålberg (1784-1860). Lars Petter var underofficer och befäl vid När Kompani. Redan i början av 1810-talet skrevs hälften av parten över på kyrkoherden i När 1812-16 Johan Broander (1752-1816) och vid skiftesförrättningen 1816 fick Broander sig tilldelad all bebyggelse medan Rabe bara fick mark. Under 1820-talet ägdes gården av kyrkoherde Westberg i Alskog (1762-1833) och ännu 1835 bodde dennes änka och son kvar. Gården överläts sedan till kaptenen och chefen för När Kompani Fredrik Köhler från Fole (1781) som flyttade in 1837. Köhler var ogift och stannade till 1846 då han bytte med sin kollega i Grötlingbo Abraham Niklas Hägg från Martebo (1805-53) gift med Fredrika Maria Smitt från Hangvar (1811-64). Häggs far var kyrkoherden i När 1818-28, Carl Magnus Hägg. Men år 1850 flyttade familjen till Visby. Näste ägare blev handlanden Johan Adolf Brander från Visby (1826-52) gift med Johanna Lovisa Eklund från Visby (1827). Brander dog emellertid redan 1852 och hustrun och sonen flyttade till Visby. Sedan kom handlanden Johan Munthe från Ardre (1827-78) gift 1855 med prästdottern i När, Matilda Klingberg (1837). Munthe avled 1878 och gården och handelsrörelsen övertogs på 1880-talet av mågen Emil Krokstedt från Öja (1857-1935) gift 1882 med Hanna Munthe (1856). Krokstedt uppförde en affärslokal vid vägkanten. Han upplät dessutom mark för byggandet av Närs mejeri. Krokstedt ägde förutom sin Hallutepart även gårdsdelar i Hemmor och Hägdarve. Krokstedts söner blev inte köpmän utan rörelsen med gård och affär såldes till Lars Hansson vid Gangvide 503 AK (1871-1951). Affären med lagerhus och magasin blev egen fastighet och såldes till handlanden John Gustafsson (se Hallute 161) medan själva gården övertogs av Hanssons son Hjalmar Hansson (1895-1971) gift 1918 med Agda Nilsson från Hallbjänne 680 AN (1898-1950). Näste ägare blev mågen Alrik Schüberg från Repplinge på Öland (1921-2010) gift 1942 med Sigrid Hansson (1919-2002). År 1956 såldes åkermarken till Hallute 124 AH . Sedan dess har gården varit fritidshus.

RO A0029 Hjalmar Hansson - Hallute 149 (1:46) ASc
Hjalmar Hansson, född 1895 vid Gangvide 503 och gift 1918 med Agda Nilsson från Hallbjänne 680, övertog den s.k. köpmansgården Hallute 149. Morfar till Ann-Louise Schüberg, föreståndaren för NärBodi.
AxH 01A 039 Muntes bygg före 1860 teck av JH 800x521 - Hallute 149 (1:46) ASc
Teckning av Hallute 149 ASc i närheten av NärBodi, som byggdes på 1790-talet. Huset har haft många ägare och de sista fastboende ägarna var Alrik Schüberg och Sigrid f. Hansson.
JJ 01D 025 Hallute i När 89 800x524 - Hallute 149 (1:46) ASc
Hallute 149, Schübergs Hallute i närheten av När bodi. Här har under årens lopp ett antal affärsinnehavare bott som Johan Munthe i mitten av 1850_talet och från 1880-talet hans efterträdare Emil Krokstedt. Här bodde 1940-talet Alrik Schüberg från Öland med Sigrid Hansson, som vuxit upp på gården.