Hallute 305 (1:30) RP

Olof Viman från Mickels OV (1857-1926) gift 1883 med Maria Persdotter från Gangvide PP (1859-1904) var tjänstefolk vid Mickelgårds. Från gården fick de på viss tid en jordlott och kunde bygga ett eget hem ca 250 SSV om ”Huntorg”. Vid lagaskiftet fick Viman sin äga flyttad ner i Graunhagen dit stugan skulle ha flyttats. Men han ville inte bo så avsides och då slog han sig ned på handlanden Krokstedts mark 100 m öster om ”Huntorg” och fick sin tomt avstyckad 1919. Tidigare hade han också år 1899 köpt en jordlott från en annan Hallutepart. Viman dog 1926 och då såldes boplatsen till smeden Reinhold Pettersson medan hemmansdelen övertogs av Hallute 309 ASv. Pettersson var född på Öland (1892-1971) och gift med Ida Johansson från Eksta (1899-1960). På gården bedrevs smidesverksamhet liksom också hovslageri. Men smedjan upphörde och Reinhold dog 1971. Därefter blev huset fritidshus och ägdes av Hildur och Gottfrid Johansson från Västerhaninge till 1981 och Agneta Zaar och Kjell och Margareta Fundell till 1992. Då köptes gården av ett par från Täby.

292982 axs 01a 018 reinholt pettersson hallute 1946 600 - Hallute 305 (1:30) RP
Översvämning i När: Bild av Hallute 305 där smeden Reinhold Pettersson, född 1892 på Öland, hade sin smedja och sitt hovslageri.