Hallute 309 (1:45) ASv

År 1828 köpte bonden Per Hansson vid Frigges 344 HJ (1775-1850) en gårdsdel efter Lars Petter Rabe  vid Hallute 149 ASc. Där uppfördes en liten gård för Hanssons dotter Eva Lisa Persdotter (1816-97) gift 1841 med Jakob Persson från Jufves i Garda (1809-73). Där bosatte sig sedan också Per Hansson. År 1873 avled Jakob Persson efter att ha fallit från en byggnadsställning och sonen Jakob Jakobsson (1851) gift 1879 med Margareta Larsdotter från Heffride i Burs (1858) tog över. Men 1882 flyttade de till USA. Parten övertogs då av handlanden Karl Bergvall vid Hallute 119 JP, som dock bodde kvar och lämnade denna part obebodd. Vid lagaskiftet omplacerades jordarna vid Bergvalls boplats medan bebyggelsen på denna plats fick stå kvar på ofri grund eftersom området tillfördes Hallute 149 ASc. År 1919 fick arbetaren Nils Jakobsson från Galls  481 AS (1865-1950) gift 1893 med Ambrosiana Karolina Olsson från Galtungs i Burs (1869-1910), som flyttat in 1900, boplatsen avstyckad som en egen liten hemmansdel och 1926 köptes också mark efter Bergvall. År 1945 övertog den ogifta dottern Matilda Jakobsson (1896-1947) parten men när hon dog två år senare blev det fostersonen Axel Svahn från Stockholm (1922-2009) som blev kvar på gården. Han gifte sig 1946 med Karin Johansson från Rangsarve i Näs (1927).  Förutom småbrukare var Svahn även klockare i Lau. I dag bor hustrun Karin kvar på gården sedan Axel gick bort för några år sedan.